Färsk

färsk-intern

Rå har för Handelsbankens räkning utformat ett direktreklamutskick som bankens kunder som fyller 18 år får hemskickat till sin födelsedag. Rå tog fram konceptet ”Färsk” med betydelsen ”ny vuxen”. Vid 18 års ålder slutar skolan och vuxenvärlden med alla dess möjligheter och val står inför dörren. Handelsbanken ville här visa på vilka sätt de kan vara behjälpliga, oavsett om man vill jobba, resa eller plugga. USB-minnet i borstat stål skickades med som en gåva. På detta kan mottagarna lägga sina minnen värda att spara, oavsett vilka val de beslutar sig för att göra, samt med länk till bankens hemsida. Utskicket har sedan januari 2008 skickats till bankens kunder och blivit en stor framgång. Bland annat har banken kunnat mäta en tydlig ökning av användandet av bankens tjänster hos målgruppen.

  • Handelsbanken
  • Strategi
  • produktion

Comments are closed.