Fall från verkligheten

kronis---intern

Rå har för Kronofogdens räkning tagit fram ett utbildningsmaterial med syfte att informera gymnasieelever om privatekonomi och riskerna med att skuldsätta sig, bland annat genom SMS-lån som på senare år ökat kraftigt i målgruppen. Kronofogden efterlyste en layout av undervisningsmaterialet som tilltalade målgruppen och inte skulle kännas alltför myndighetsaktigt, detta utan att tappa i seriositet.

Materialet har fått mycket positiva omdömen och lyckades med uppgiften att nå fram till målgruppen med ett, i många ungas ögon, torrt och ointressant ämne.

  • Kronofogden
  • Form
  • copy
  • digital produktion
Till kund! →

Comments are closed.