Orka

svenska-kyrkan---intern

För Svenska Kyrkan har Rå skapat boken Orka i syfte att få unga mer engagerade och insatta i kyrkans ideella arbete som görs runtom i världen. Unga är ofta engagerade i ämnen som berör orättvisor i världen, fattigdom och svält och målet med boken var att hjälpa till att kanalisera detta engagemang och skapa en brygga för unga att aktivera sig inom Svenska Kyrkan. Rå stod för både utformning och grafisk profil till boken, samt författandet av samtligt innehåll. Till boken skapade Rå även en hemsida (www.orka.se) med syfte att fungera som en samlingspunkt för de som ville läsa mer, få svar på frågor och skriva inlägg om vad de själva ”orkar” göra. Till hemsidan skrev och producerade Rå en även animerad film. Boken har delats ut sedan hösten 2007 av Svenska Kyrkan i en mängd sammanhang, både inom skolan och genom egna aktiviteter och är mycket populär.

  • Svenska Kyrkan
  • Webb
  • Film
Till kund! →

Comments are closed.