Utmaningen

utmaningen---intern

Det utbildas för få ingenjörer i Sverige. Detta ville Teknikföretagen ändra på. Efter att ha gått till botten med problematiken stod det klart att det inte fanns någon quick fix. Vi var istället tvungna att komma åt roten till problemet; den abstrakta, svåra och tyvärr ofta tråkiga matematikundervisningen som gör att många tappar intresset för de naturvetenskapliga ämnena. Matematik är grunden till allt vi ser i vårt samhälle, men trots detta läser vi på gymnasiet matematik som varken känns konkret, rolig eller begriplig. Därför tog vi tillsammans med ingenjörer och matematiklärare fram ett inspirationsmaterial för matteundervisningen – Utmaningen. 10 utmaningar från verkligheten som visar att matematik är så mycket mer än att lösa ut x.

  • Teknikföretagen
  • Strategi
  • tryckt läromedel
Till kund! →

Comments are closed.